Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Асеновград Табак ще обсъждат промени в Правилата за формиране на възнаграждението на мениджърите

Извънредното общо събрание на акционерите на Асеновград Табак АД - Асеновград (6AD), насрочено за 16 ноември, ще обсъди предложените промени в Правилата за формиране на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството. В момента той е тричленен и е в състав: Александров Владимиров Шостенко - председател на борда, Ясен Йосифов Димитров и инж. Любомир томов Наков - изпълнителен директор.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 декември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието,, или към 2 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 29 октомври.
Държавата чрез Булгартабак-холдинг АД контролира 82.71% от общия капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във