Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Арома ще обсъждат промени в мениджмънта

Извънредното общо събрание на акционерите на Арома АД - София (6AR), насрочено за 2 май, ще обсъди промяна в състава на съвета на директорите на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване от длъжността член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избор за нови членове на Лукан Димитров Луканов и Евгений Спасов Иванов, с мандат от три години.
Ще се гласува и за овластяване на членовете на борда и изпълнителния директор да извършат сделка, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи - търговски марки.
В дневния ред са и точките за обсъждане на промени в състава на Одитен комитет и в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 май на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 14 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във