Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА АКТИВ ПРОПЪРТИС ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив е насрочил извънредно общо събрание на акционерите за 16 ноември 2007 г., което трябва да гласува промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване от длъжност поради изтичане на мандата им членовете на съвета на директорите: Рашко Кирилов Радомиров, Дилян Пейчев Панев и Стоян Стефанов Лилов. Заедно с това за още един мандат ще бъдат избрани Дилян Пейчев Панев и Стоян Стефанов Лилов, а за нов член на съвета се предлага Димитър Георгиев Русев.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 ноември на същото място и при същия дневен ред. Поканата за събранието е публикувана в Държавен вестник. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 31 октомври тази година.
Справката в ДАКСИ показва, че ПТ - Холдинг АД, Пловдив, контролира 65% от капитала, Адванс Инвест АД е с дял от 30%, а Дилян Пейчев Панев с 4 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във