Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на АКБ Корпорация останаха без дивидент за 2009 година

Общото събрание на акционерите на АКБ Корпорация ХАД - София (4AN), проведено на 15 март, е взело решение за покриване на загубата за 2009 г. за сметка на печалби от бъдещи периоди. Заедно с това са одобрени доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи.
Общото събрание е одобрило Одитен комитет в състав: Антоанета Найденова, Мария Банева, Ели Трохарова. Мандатът му е една година, а възнаграждението е сто лева на член за всяко участие в заседание на контролния орган.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на членове на управителните органи за дейността им през 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във