Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Агро Финанс ще се съберат отново на 2 ноември

Поради липса на кворум, свиканото от Агро Финанс АДСИЦ - София (6AG) общо събрание на акционерите на 18 октомври, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 2 ноември на същото място и при същия дневен ред.
Акционерите ще обсъдят предложените промени в състава на Одитния комитет, срока, за който е учредено дружеството, в органите на управление и в устава на фирмата.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 19 октомври.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 15 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във