Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА АДВАНС ИНВЕСТ ОСТАНАХА БЕЗ ДИВИДЕНТ

Проведеното на 24 юни общо събрание на акционерите на инвестиционното дружество Адванс инвест АД - София гласувало финансовият резултат за 2008 г. - счетоводна загуба в размер на 8 889 509.05 лв., да се отнесе като непокрита загуба от минали периоди.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във