Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Адванс Екуити Холдинг ще се съберат отново на 2 август

Поради липса на кворум, свиканото от Адванс Екуити Холдинг АД - София (6A8) общо събрание на акционерите на 18 юли не се е провело, съобщиха от дружеството.
Във връзка с това то се пренасрочва за 2 август на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 19 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 15 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във