Банкеръ Daily

Новини

Акционерите избраха нов съвет на директорите на ЕМПИ - Тополово

Проведеното на 8 октомври извънредно общо събрание на акционерите на ЕМПИ АД - Тополово (58E) е одобрило предложените промени в органите на управление на дружеството. Съветът на директорите вече ще се състои от трима члена. Стефан Димитров Георгиев и Янчо Илиев Янчев са били освободени като членове на борда на директорите. Акционерите са избрали в оперативното управление на фирмата за производство на електрически домакински уреди Любомир Димитров Аргиров, Мадлен Йорданова Делийска и Евгения Стоянова Пеева.
Гласувани са и съответните промени в устава на дружеството.
Общото събрание е дало съгласието си да бъде сключен договор за банков кредит между ЕМПИ АД и ТБ Централна кооперативна банка АД в размер на 350 хил. лева за срок от седем години при лихва 10 процента. Като обезпечаване на същия в полза на трезора ще бъде учреден особен залог върху търговското предприятие на ЕМПИ АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във