Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА ПРОМЕНИ В НАДЗОРА НА АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Извънредно общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД - к.к. Албена е гласувало промени в органите на управление на дружеството. Освободени са от длъжност като членове на Надзорния съвет Ивелина Грозева, и Маргита Тодорова, а на тяхно място в надзора на холдинга са избрани Бранимир Тодоров Ханджиев и Павлина Иванова Цочева. Третият член в надзора е Владимир Петров Пенчев. В Управителния съвет влизат Даниела Стоянова Маринова-Иванова - изпълнителен директор, Силвия Лазарова Кирякова - изпълнителен директор, и Иван Колев Калинков.
С най-голям акционерен дял в бившия приватизационен фонд е туристическото дружество Албена АД - 47.83 на сто от капитала.
Към момента холдингът притежава дялове в капитала на 26 дружества, като в 15 от тях те са мажоритарни. Компаниите му оперират в областта на туризма (Албена АД, Соколец-Боровец АД, Хемустурист АД), машиностроенето (Складова техника АД), дървообработването (Бряст-Д АД), текстилната промишленост (България-29 АД, Добруджански текстил АД), строителството (Дуло-полимер АД, Екопласт АД) и др. Основен приоритет за холдинга е туристическия отрасъл, като притежава и Хотел Des Masques, предлагащ зимен и летен туризъм в швейцарските Алпи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във