Банкеръ Daily

Новини

АКЦИИТЕ НА ПРИБОР АД СЕ ПРЕДЛАГАТ НА БОРСАТА НА 21 НОЕМВРИ

На 21 ноември 2006 г. на смесен закрит аукцион на БФБ-София ще бъдат предложени за продажба 59 920 броя акции, представляващи 23.4 на сто от капитала на „Прибор АД, Копривщица, съобщава сайтът на борсата. Инвестиционният посредник Дилингова Финансова Компания АД ще ги продава в две сделки - всяка от по 29 960 броя акции. Лимитираната (минималната) цена ще е 143 808 лв., или по 4.80 лв. за акция. Крайната дата на публичното предлагане е 23 ноември. Предлагането ще се осъществи посредством регистрация на листинг LIST в системата за търговия на борсата.
Предметът на дейност на Прибор включва производство на контролна и измервателна техника.
В момента разпределението на капитала е между Стилиян Владимиров Христов с дял от 23.41%, Исма с 5.79% и Дани-93 с 8.75 на сто. На проведен на 30 август смесен закрит аукцион Централна ремонтна база-БД ЕООД придоби 49.217% от капитала на Прибор АД.
За деветте месеца на 2006 г. Прибор АД отчита нетна неконсолидирана загуба от 246 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 334 хил. лв. за същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във