Банкеръ Daily

Новини

АКЦИИТЕ НА МЕСОКОМБИНАТ-БУРГАС СА С ПРАВО НА ГЛАС ДО 12 ОКТОМВРИ

Последната дата за сключване на сделки с акции на Месокомбинат-Бургас АД - София на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в извънредното общо събрание, е 12 октомври 2007 година. Самото то е насрочено за 30 октомври и ще се обсъжда решение за извършване на сделка по реда на чл.114 ЗППЦК. Форос Дивелъпмънт ЕАД - София (в качеството му на универсален правоприемник на БВК - Инвестмънт ЕООД - София), предлага за закупуване недвижим имот, собственост на месокомбината. Това е поземлен имот, целият с площ по документ за собственост от 4 555 кв. м., а по скица, с площ от 4 576 кв. метра. Разположен е в землището на квартал Крайморие, община Бургас, местност Пода, с начин на трайно ползване - Производствена база, заедно с построените в имота сгради: Склад с площ от 369 кв. м., Склад с площ от 415 кв. м., представляващ едноетажна масивна постройка, Склад с площ от 395 кв. м., представляващ едноетажна масивна постройка, и Сграда, с площ от 60 кв. м., представляващ едноетажна масивна постройка.
Балансовата и отчетна стойност на описаната по-горе земя е в размер на 2 хил. лева, а отчетната стойност на сградите е 91 030 лв. и балансова стойност за тях в размер на 29 762 лева. Пазарната цена на сделката е 325 хил. евро, без ДДС.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 ноември 2007 год. на същото място и при същия дневен ред.
Собствеността на завода е разпределена между Кооперация Зърно, което държи 45% от акциите, Витапрот-Славяново с 34%, и група физически лица, които са собственици на 5 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във