Банкеръ Daily

Новини

АКЦИИТЕ НА ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ-ФЕЕИ СЕ ТЪРГУВАТ ОТ 17 ОКТОМВРИ

Емисията от 650 хил. обикновени, безналични, поименни акции на Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ, София, с номинална стойност от 1 лв. на акция, започват да се търгуват от 17 октомври 2006 г., съобщиха от БФБ-София АД. На 19 юли успешно приключи задължителното първоначално увеличение на капитала, като бе записано цялото предложено количество от 150 хил. акции.
Предмет на дейност на дружестовото със специална инвестиционна цел е секюритизация на вземанията по договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат, при които инвестициите се възстановяват от реализираните спестявания на енергия.
Учредители на дружеството са Енемона АД и Екоинвест Холдинг АД съответно с дялове по 70 и 30 на сто участие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във