Банкеръ Daily

Новини

АГРОЕНЕРДЖИ РАЗПРЕДЕЛЯ 140 660 ЛВ. МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ СИ

Общото събрание на акционерите на Агроенерджи АДСИЦ - София, проведено на 30 юни, е гласувало 90.13% от печалбата за 2008 г. или 140 660 лв., да бъдат разпределени като дивидент. Така всеки акционер ще получи брутна сума в размер на 0.0076 лв. за акция. Право да получат част от печалбата ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 14 юли. Изплащането ще се осъществи в периода между 1 август и 30 септември.
Акционерите са избрали Одитен комитет от пет члена и мандат три години. За председател е определен Данаил Михайлов Каменов, а членовете на комитета няма да получават възнаграждение за тази си дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във