Банкеръ Daily

Новини

"Агро Финанс" вече е с нови директори

След като "Уинслоу ленд инвест" изкупи акциите на "Агро Финанс" АДСИЦ на фондовата борса, от края на октомври вече е мажоритарен собственик в земеделския фонд с пакет от 76.31% от капитала на дружеството. Така "Уинслоу" стана вторият по големина частен собственик на земеделски земи в страната след "Ромфарм къмпани". От компанията заявиха, че ще запазят предмета на дейност на "Агро финанс", който е свързан с изкупуване и отдаване на земеделски земи под аренда. Но заедно с това обявиха, че ръководството на фонда ще бъде изцяло сменено. Това е станало на проведеното на 20 декември извънредно общо събрание на акционерите.


Всички членове на съвета на директорите на "Агро Финанс" са били освободени от отговорност за дейността им от 1 януари 2013 г. до датата на провеждане на общото събрание. Заедно с това Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков са извадени от състава на борда.


Техните места са били поплнени от Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев, които са новите лица в съвета на директорите. Стоян Радев Коев е избран за независим член на съвета на публичното дружество.


Акционерите са извършили промени и в състава на Одитния комитет на дружеството, променили са седалището и адреса на управление на "Агро Финанс", които вече ще в София, на бул. "Ген. Тотлебен" № 85-75, ет. 2.


Всички взети от общото събрание решения са вписани в актуализирания устава на фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във