Банкеръ Daily

Новини

АГРО ФИНАНС АДСИЦ ПРИКЛЮЧИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Подписката за първоначалното увеличение на капитала на Агро Финанс АДСИЦ, София, приключи успешно, след като бяха записани и платени всичките 150 хил. нови акции с емисионна стойност 1 лв., според съобщение от БФБ-София. По този начин дружеството със специална инвестиционна цел увеличи капитала си от 500 хил. лв. на 650 хил. лева. Негови учредители са ЗПАД Булстрад АД с 30%, ЗАД Булстрад Живот АД и Ти Би Ай Кредит ЕАД с по 20 на сто и Ти Би Ай Инвест ЕАД с 10% от капитала.
От юли до август 2006 г. Агро Финанс закупи общо 398 недвижими имота земеделска земя и взе кредитна линия от ТБ СИБанк АД за един милион лева, които ще бъдат използвани за закупуване на земеделска земя, най-вече в районите на Северна и Югоизточна България.
Към момента на БФБ-София се търгуват акциите на 20 акционерни дружества със специална инвестиционна цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във