Банкеръ Daily

Новини

АГП ДИВЕЛОПМЪНТ Е ПРИДОБИЛО 41.52% ОТ КАПИТАЛА НА ЕЛЕКТРОНИКА АД

Стинекс И и Н ООД - София е прехвърлило 150 273 бр. свои акции, представляващи 45.47% от капитала на Електроника АД - София и е занулило своето участие в завода. /ELKA/;
В други две сделки АГП Дивелопмънт ЕАД - София е придобило 120 637 акции, или 36.5% от капитала на Електроника АД, и заедно с участието си в капитала чрез свързани лица (5.02%) вече притежава общо 41.52 на сто.
Ай би ти вижън ЕООД - София е придобило 120 637 бр. акции чрез свързани лица, представляващи 36.50% от капитала на Електроника АД и заедно с прякото си участие от 5.02%, вече държи общо 41.52% от капитала на предприятието.
Всички сделки са регистрирани в Централен депозитар на 10 октомври 2007 година.
Норема Туристическо бюро и холдингово ООД е едноличен собственик в АГП Дивелопмънт.
Новият акционер, който се занимава с научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, има дялово участие в две компании - ВАМО АД, Варна (23%) и Орбел Дивелопмънт (50%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във