Банкеръ Daily

Новини

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОДАВА МИНОРИТАРНИ ДЯЛОВЕ ОТ ТРИ ДРУЖЕСТВА

Агенцията за приватизация с решение от 2 ноември 2007 г. и на основание Наредбата за търговете и конкурсите е взела решение да се извърши продажба чрез неприсъствен публичен търг на пакети дялове, собственост на държавата в капитала на три търговски дружества, стана ясно от публикацията в Държавен вестник.
Държавата продава 500 дяла от капитала на Хопромагс ЕООД, Видин с начална тръжна цена от 1500 лв., 19 дяла от Техномат - Меркурий ООД, Габрово за 401.10 лв. и 1456 дяла от Инпласт ООД, София за 1 лев.
Минималните пазарни партиди са равни на целия брой дялове от капитала на съответното дружество, а неприсъственият публичен търг за продажба на пакетите дялове, ще се проведе в сградата на БФБ - София АД, на която е възложено техническото изпълнение на неприсъствените публични търгове.
Информационните меморандуми на дружествата, включващи и проект на договор за продажба на дялове, Правилника за работа на БФБ - София, и приложение № 8 към правилника - Правила за техническо изпълнение на неприсъствени публични търгове, могат да бъдат разглеждани в сградата на Агенцията за приватизация, всеки работен ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник до крайната дата на провеждане на неприсъствения публичен търг.
Началната дата за провеждане на неприсъствения публичен търг за продажба на пакетите дялове е 6-ят работен ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а крайната - 16-ят работен ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във