Банкеръ Daily

Новини

Агенцията по вписванията ще съхранява документите десет години

Агенцията по вписванията ще съхранява предоставените й писмени документи десет години. Това реши Парламентът с приемането на второ четенеnbsp; промени в Търговския регистър.Представените от заявителя писмени документи ще се съхраняват от агенцията за срок от десет години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на срокът те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд.Редът и начинът за съхранение и унищожаване ще се определят от изпълнителния директор на агенцията.Друга целта на промените е да се даде по-ясна регламентация на последиците за търговците, които не са се пререгистрирали до края на 2011 г. или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация.С измененията в Търговския регистър се предвижда исканията на заинтересованите лица или на законния представител на съответния непререгистриран търговец за откриване на производство по ликвидация да се подават до Агенцията по вписванията, а не както беше в досегашния текст на закона ndash; до съда по последна регистрация. Крайният срок за подаване на такива заявления остава 31 януари 2015 г.Разширява се и кръгът на заинтересованите лица ndash; включват се и търговци, съдружник в които е непререгистрирано търговско дружество или кооперация, както и страните по арбитражни села.

Facebook logo
Бъдете с нас и във