Банкеръ Daily

Новини

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ С ПРЕДСТАВИТЕЛ В БРЮКСЕЛ

Агенция „Митници” ще има свои представители в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел, към Световната митническа организация в Брюксел и в Регионалния център за борба с трансграничната престъпност към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа в Букурещ. Това предвиждат приетите изменения и допълнения в Устройствения правилник на Агенция „Митници”, съобщиха от правителствената информационна служба.
Представителите на ведомството ще участват в работните органи на ЕС и в процеса на изработване на нормативни актове на съюза. Назначаването на служителите е в рамките на общата численост на работещите в Агенция „Митници”.
С промените в устройствения правилник се доразвиват функциите на дирекция Централно митническо управление. То е свързано с администрирането на акцизите и контрола по спазването на акцизното законодателство. Разширява се и обхватът на осъществявания от мобилните митнически групи контрол. Те ще могат да проверяват и в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и в цялата страната. Досега мобилните групи проверяваха само във вътрешността на страната.
С цел хармонизиране на разпоредбите на националното законодателство с европейското се предвижда митническата администрация да не събира такси за покриване на административните разходи, свързани с разглеждане на молба за прилагане на мерките за стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуалната собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във