Банкеръ Daily

Новини

АЕЦ Козлодуй започва планирани ремонти за подобряване на системите за надеждно електропроизводство през 2011 година

АЕЦ Козлодуй ЕАД чрез договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки набира оферти за изпълнение на електромонтажни дейности, отнасящи се до извършване на планирани ремонтни дейности, изпълнение на темите от инвестиционната програма и подобряване надежността на оборудването от системите за безопасност и системите за надеждно електропроизводство през 2011 г. във фирмата.
Първата група дейности се отнасят до удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 и общостанционното оборудване. Тук трябва да се извърши подмяна на ПВН на 5 блок – част СКУ; строително-монтажни работи по изграждане на система за осигуряване електрозахранване на запорни арматури по подгреватели високо налягане 5ЕБ; подмяна на УКМ-6 и КC 545 в KЗ на 6 блок; подмяна на стендове и импулсни линии на датчици КИП от СБ и СВБ квалифицирани за условия HELB на блок 6; подмяна на съединителни клемни кутии попадащи в условия LOCA и HELB на блок 6; подмяна на панели за сигнализация 6HG45,46; 6HG70-73S; демонтажни и монтажни дейности по интегриране на система Азот16 в ЦИИСРК на блок 5; подготовка за монтаж на CMS система за мониторинг на агрегати в МЗ и АО 5,6ЕБ.
Другите дейности са свързани с подготовката за успешно представяне на АЕЦ Козлодуй, ЕП-2 на предстоящата мисия OSART. Най-значими от тях са: подмяна на захранващи табла, табла управление и местни щитове за управление, преходни кутии; подмяна на корозирали металоръкави и щуцери, както и подмяна КУ, фасадки и морално остаряли присъединтелни елементи.
В третата група влизат дейности по извършване на планираните ремонтни работи, съгласно дългосрочния график. Част от обема дейности по оборудване на СКУ и ЕО касае оборудване от Общостанционни обекти на ЕП 2, които се изпълняват извън графика на ПГР на енергоблока.
Документация за участие може да се получи до 28 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във