Банкеръ Daily

Новини

АДВОКАТСКИ КАНТОРИ ЩЕ ОБЖАЛВАТ САНКЦИИТЕ, НАЛОЖЕНИ ОТ КЗК

Адвокатски кантори съобщиха, че ще обжалват решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) пред Върховния административен съд. В становище, изпратено до медиите, се казва: DLA Piper, CMS Cameron McKenna, CMS Reich-Rohrwig Hainz, CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati ще обжалват пред ВАС решението на КЗК, с което бяха намерени за виновни в това, че заобикалят Закона за адвокатурата и по този начин създават недобросъвестна търговска практика, което представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията.
Самото решение е изненадващо по своята същност и поставя множество изключително сериозни въпроси на преден план. Основният проблем се състои в ограничения за чуждестранни кантори, които могат да откриват офиси в България изключително и само чрез адвокати, вписани в България, и по-важното – трябва да работят в България, използвайки само имената на тези адвокати. Това представлява по своята същност ограничаване на конкуренцията и правото на установяване, регламентирано в Договора за Европейската общност.
КЗК се произнесе по казус, който не е от нейната компетентност, по молба на няколко български адвокатски дружества, в която няма конкретни обвинения и която не бе подкрепена от никакви доказателства.
С това решение КЗК на практика официално призна непълнотите и откровените архаизми на Закона за адвокатурата, който урежда адвокатската дейност не като стопанска дейност и определя за адвокатските дружества същия регистрационен режим като този за партиите и сдруженията в страната” - каза Генчо Павлов, съдружник в CMS Reich-Rohrwig Hainz, София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във