Банкеръ Daily

Новини

АДВАНС ТЕРАФОНД ПРИТЕЖАВА 264 ХИЛ. ДКА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Към края на 2008 г. Адванс Терафонд притежава близо 264 хил. дка земеделски земи и 138 дка градска земя.
Средната цена за прдидобиване на имотите за декември у 321 лв./дка, а средната цена на портфейла от земеделски земи от стартирането на дружеството с всички разходи е 238 лева. Най-голям е делът на земите от 3.1 4 и 5 категория, които са съотевтно по 35.72%, 34.04% и 17.95 процента. Към края на 2008 г. Адванс Терафонд има сключени договори за наем и аренда за 151 595 декара. От тях новите договори през миналата година са при средно арендно плашане от около 20 лв./дка, а всички договори, заедон с тези сключени през предходни години, са при средно арендно плащане от 17 лв./декар. Кампанията по отдаване на земята под наем и аренда продължава.
Компанията ще продължи да изпълнява инвестиционната си програма да инвестира в земеделски земи и поземлени имоти в урбанизирани територии. Прогнозите на компанията са, за понижение на цените и на двата основни типа земя. Инвестициите в земеделска земя осигуряват текущ доход за акционерите под формата на наем, аренда или продажбата им. Фондът е изградил за целта дълготрайни отношения с водещите земеделски производители в страната. Вторият фокус на дружеството е инвестиране в урегулирани поземлени имоти в границите на градовете или в земи в околностите им с цел урегулиране. Парцелите, представляващи интерес за дружеството, са атрактивни от гледна точка на своята големина, местоположение и възможност за изграждане на търговски, индустриални или логистични центрове. Дружеството води преговори за продажба на някои от тези свои имоти.
Плановете на мениджмънта на Адванс Терафонд са през настоящата година да бъдат отдадени под аренда повече от 200 хил. дка земеделски земи, като към края на 2008-а се обработват 175 хил. декара. Всички вземания за стопанската 2008-2009 г. са застраховани м БАЕЗ, което намалява риска от лоши вземания на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във