Банкеръ Daily

Новини

Адванс Терафонд плаща по 0.493 лв. дивидент

Адванс Терафонд АДСИЦ - София ще разпредели брутен паричен дивидент от 0.493 лв. за една акция за 2011 г., става ясно от протокола на общото събрание, проведено на 16 май.


Дължимите суми ще се изплащат чрез клоновете на Обединена българска банка АД. Началото е 20 юни и ще продължи до 20 декември.


Право на дивидент имат всички, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на общото събрание, или към 30 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, беше на 28 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във