Банкеръ Daily

Новини

Адванс Терафонд очаква приходи от рента за 5.989 млн. лв. за стопанската 2010-2011 година

Към края на февруари 2011 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 333 063 дка земеделска земя и 139 дка градска земя, става ясно от месечния бюлетин на дружеството. През втория месец няма пристигнали нотариални актове за покупка, но като се приспаднат продадените за месеца 2617 дка, крайната сума на земите на дружеството става 333 063 декара. Средната цена на придобиване от стартирането досега е 257 лв./декар.
През февруари са продадени нови 2617 дка при средна цена 541 лв./декар. Постигнатата доходност от продажби на тези земи е 117 на сто. От началото на годината са продадени общо 3 200 дка при средна цена над 542 лв./декар.
Към момента на съставяне на бюлетина има общо сключени договори за наем и аренда за 250 480 дка или 75.2% от всички земи. Средното арендно плащане за всички договори, заедно с тези сключени през предходни години, е 23.91 лв./декар. Очакваните за стопанската 2010-2011 г. рентни приходи до момента са 5 988 977 лева.
Цената на акциите на Адванс Терафонд в началото на февруари е в размер на 1.250 лв. за акция, а в края на месеца - 1.399 лв., което означава, че те са пораснали с 11.92 процента. Пазарната капитализация в края на месеца е 119 069 017 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във