Банкеръ Daily

Новини

Адванс Терафонд има сключени договори за наем и аренда за 81.1% от всички притежавани земи

Към края на юни Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 303 608 дка земеделска земя и 139 дка градска земя, става ясно от месечния бюлетин на дружеството. През юни са закупени 2976 дка при цена 432 лв./дка, но като се приспаднат продадените за месеца 13 804 дка, крайната сума на земите на дружеството става 303 608 декара.
От началото на годината са продадени общо 40 396 дка при средна цена 595 лв./декар. Постигнатата доходност от продажби на тези земи е 123%.
Към момента на съставяне на бюлетина има общо сключени договори за наем и аренда за 246 099 дка, или 81.1% от всички земи. Средното арендно плащане за всички договори, заедно с тези сключени през предходни години, е 23.70 лв./декар. Очакваните за 2010-2011 г. рентни приходи до момента са 5.832 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във