Банкеръ Daily

Новини

Адванс Консервативен фонд продава вече своите дялове

На 30 юли започна публичното предлагане на дяловете на договорния фонд Адванс Консервативен фонд, съобщиха от управляващото дружество Карол капитал мениджмънт. На 17 юли Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на тази колективна схема.


От днес инвеститорите могат да купуват дялове на Адванс Консервативен фонд в офисите на управляващото дружество. Номиналната стойност на един дял е 1 евро. Фондът издава и изкупува обратно своите дялове два пъти седмично - всеки понеделник и четвъртък, по цена, основаваща се на нетната стойност на активите на фонда. Записванията и обратните изкупувания стават в евро (EUR) или български лева (BGN) по фиксинга на БНБ за деня. Фондът не начислява разходи за покупка на дялове. Разходите за обратно изкупуване на дялове са в размер 0.15 % от нетната стойност на активите на фонда.


Адванс Консервативен фонд ще инвестира предимно в нискорискови ликвидни активи - краткосрочни дългови ценни книжа, депозити, облигации и репо сделки, като е предвидено делът на акциите в портфейла на фонда да бъде минимален. Целта на колективната схема е да съхрани и увеличи реалната стойност на вложените средства при ниско ниво на риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във