Банкеръ Daily

Новини

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ С 23 961 308 НОВИ АКЦИИ

На 17 октомври 2007 г. процедурата по увеличението на капитала на Адванс Екуити Холдинг АД - София, е приключила успешно, съобщиха от БФБ-София. От предложените 23 968 568 нови акции са били записани 23 961 308 по емисионна стойност 1.08 лв., така средствата от увеличението възлизат на 25 884 692.64 лева. След процедурата основният капитал на Адванс Екуити Холдинг възлиза на 35 951 593 лв., разпределен в 35 951 592 бр. обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинал от 1 лв. и право на глас в общото събрание, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната им стойност. Средствата от увеличението ще бъдат използвани за финансиране на съществуващите дъщерни компании на холдинга, както и за инвестиции в нови проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във