Банкеръ Daily

Новини

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ

Адванс Екуити Холдинг увеличи капитал са, съобщиха от БФБ-София. От предложените 23 968 568 нови акции са били записани 23 967 308 по емисионна стойност 1.08 лв. и са набрани средства в размер на 25 884 692.64 лева. След увеличението основният капитал на дружеството възлиза на 35 951 592 лв., разпределен в същия брой броя обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинал от 1 лв. и право на глас в общото събрание, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната им стойност. Средствата от увеличението ще бъдат използвани за финансиране на съществуващите дъщерни компании на Адванс Екуити Холдинг, както и за инвестиции в нови проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във