Банкеръ Daily

Новини

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ

Съгласно решение на общото събрание на акционерите на Адванс Екуити холдинг АД, София, и потвърден проспект от Комисията за финансов надзор дружеството публикува покана за първично публично предлагане на акции в петъчния (14 юли) брой на Държавен вестник. Компанията ще увеличава капитала си от 2 млн. на 12 млн. лв. чрез предлагането на 10 млн. обикновени поименни безналични акции с право на един глас с номинална и емисионна стойност от един лев всяка. Първичното публично предлагане на акциите стартира на 25 юли и ще се извърши на БФБ-София АД.
Основни акционери в Адванс Екуити холдинг са „Карол Стандарт ЕООД с 50.5% от капитала и „ИД „Адванс Инвест АД с 49.5 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във