Банкеръ Daily

Новини

Администрацията на Община Русе премина контролния одит по стандарт ISO 9001:2000

Одиторски екип на сертифициращата фирма SGS е провел първия контролен одит на администрацията на Община Русе по Системата за управление на качеството, съобщиха от пресцентъра на общината.
Община Русе е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000 през 2008 г. с най–висока оценка от общините в България.
За продължаване действието на сертификата администрацията трябва да премине през планов контролен одит, който има за цел да потвърди, че Системата за управление на качеството функционира успешно и ефективно. Одитът включва проверка на политиката по качеството на администрацията, резултатите от проведените през годината вътрешни одити и преглед на ръководството, документацията на системата, както и на качеството на дейността на основните структурни звена.
В заключителния доклад от контролния одит, който проверяващият екип е предоставил на кмета на общината Божидар Йотов, отново е високо оценена Системата за управление на качеството, като не са констатирани нито едно критично и второстепенно несъответствие със изискванията на стандарта.
През 2010 г. администрацията на Община Русе ще приведе действащата система за управление на качеството в съответствие с изискванията на новия стандарт ISO 9001:2008.

Facebook logo
Бъдете с нас и във