Банкеръ Daily

Новини

На 28 юли 1879 г. излиза първият брой на Държавен вестник

Държавен вестник е официално печатно и Интернет издание на Република България, която се издава от Народното събрание.
За първи път излиза на 28 юли 1879, а от 1950 до 1962-а се издава под името Известия на Президиума на Народното събрание.
Издаването на Държавен вестник е уредено със специален закон, като редакцията е подчинена на Народното събрание. Държавен вестник се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата. Издават се и извънредни броеве.
Държавен вестник и има официален и неофициален раздел. В официалния печатен раздел се обнародват актовете, приети от Народното събрание, нормативните документи на Министерския съвет, международните договори на Република България и др. подобни. В неофициалния печатен раздел се обнародват административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания и други известия.
В електронната страница на Държавен вестник се обнародват обявленията за възлагане на обществени поръчки (от 1 май 2005 г.).
От 1 юли 2008 г. броевете на Държавен вестник могат да се изтеглят директно от сайта на изданието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във