Банкеръ Daily

Новини

Районните здравноосигурителни каси ще издават временни удостоверение за пътуващите в ЕС

Районните здравноосигурителни каси ще издават временни удостоверение
за пътуващите в ЕС за период до два месеца, съобщават от пресцентъра на НЗОК.
Удостоверението е валидно два месеца и е идентично с европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Удостоверението служи за получаване на необходима спешна медицинска помощ при временно пребиваване в друга държава,
членка на ЕС, държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.
Във връзка с провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител за изработка и доставка на европейската здравноосигурителна карта до приключване на процедурата такава карта ще се издава само на лица, които са здравноосигурени и удостоверят с документ, че ще пребивават в страна от Европейския съюз за период по-дълъг от два месеца. НЗОК препоръчва на в

Facebook logo
Бъдете с нас и във