Банкеръ Daily

Новини

Емисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при маржин покупки и къси продажби

21-03-2011 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8 от наредба № 16 на КФН
Във връзка с разпоредбата на чл. 8 от Наредба № 16 на Комисията за финансов надзор, на сесията от 22 март (вторник) следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби, респективно с тях могат да се извършват къси продажби:
Код Име Среден обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR Софарма АД - София 22 502.00 20 34.45 16.23
4CF ТБ ЦКБ АД - София 54 723.55 20 74.75 22.34
5F4 ТБ ПИБ АД - София 38 542.70 20 33.80 15.00
6C4 Химимпорт АД - София 212 800.60 20 37.70 17.43

Facebook logo
Бъдете с нас и във