Банкеръ Daily

Новини

Промени в управлението на Трейс Пловдив

В търговския регистър са вписани промени в управлението на Трейс Пловдив ЕООД. Освободен е от длъжността управител Пламен Петков Вънев, а на негово място е избран Цветан Рашков Рашков. Цветан Рашков е завършил Националния военен университет В. Левски във Велико Търново през 1973 година. От тогава до 2009 г. е бил офицер в българската армия, а след това работи като административен ръководител в Трейс Пловдив.
Трейс Пловдив ЕООД е дружество от групата на Трейс Груп Холд АД, чиято дейност е структурирана за изграждане и строителство на регионални обекти на територията на Централна Южна България. Основната цел на фирмата е разширяване обсега на дейност на територията на цялата Пловдивска област, в т.ч. подобряване качеството и нарастване броя на предлаганите услуги, развитие не само в областта на пътното строителство, но и строителство на водопроводни, канализационни и други мрежи на техническата инфраструктура, финансирани от Европейския съюз. Другата насока в дейността е подобряване условията на труд и увеличаване на производствените мощности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във