Банкеръ Daily

Новини

Eмисии финансови инструменти, които могат да служат за обезпечение при маржин покупки и къси продажби

Във връзка с разпоредбата на чл. 8 от Наредба № 16 на Комисията за финансов надзор, на сесията на 11 март (петък) следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби, респективно с тях могат да се извършват къси продажби:
Код Име Среден обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
3JR Софарма АД - София 17 831.80 20 44.60 16.21
4CF ТБ ЦКБ АД - София 67 178.60 20 76.00 22.34
5F4 ТБ ПИБ АД - София 49 257.70 20 45.05 15.00
6C4 Химимпорт АД - София 184 360.60 20 37.85 17.03

Facebook logo
Бъдете с нас и във