Банкеръ Daily

Новини

9 АНУАРИ 2008 Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ОФЕРТИТЕ ЗА БМФ

Срокът за внасяне на обвързваща оферта в конкурса за продажбата на 70% от капитала на “Параходство Български морски флот” ЕАД, Варна ще е до 15.00 часа на 9 януари 2008 г., съобщиха от Агенцията за приватизация. Агенция за приватизация стартира заключителния етап на двустепенния конкурс. След разглеждането на предварителната оферта, Изпълнителният съвет на агенцията взе решение за допускане на “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД до участие в него.
АП отчита, че планираните инвестиции в индикативното предложение на българо-германския консорциум за развитието на морския флот са по-големи от очакваните и гарантират постигането на поставените в стратегията цели. Окончателната оферта ще бъде представена след завършването на икономическия и правен анализ (дю дилижънс) на дружеството.
Останалите срокове на заключителния етап са следните:
Извършване на огледи на активи на дружеството – от 23 ноември 2007 г. до 20 декември 2007 г.
Период за провеждане на срещи с предтавители на дружеството, Агенцията за приватизация, Министерството на транспорта и други министерства и ведомство и организации, имащи отношение към приватизационната процедура – от 26 ноември 2007г. до 20 декември 2007 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във