Банкеръ Daily

Новини

Правителството отпуска допълнителни 2 млн. лв. за Министерството на културата

Правителството отпуска допълнителни 2 млн. лв. за Министерството на културата във вид на бюджетни кредити за 2010 година. Средствата са предназначени за разплащане на най-неотложните текущи разходи от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата - театрални и музикални институти, музеи и художествени галерии и други държавни културни институти.
С предоставените средства ще се финансират неотложни разходи за разплащане на задължения, свързани с текущата издръжка на държавните културни институти - електро- и топлоенергия, горива, материали, външни услуги, възнаграждения за авторски права, местни данъци и др. С това ще се гарантира нормалната дейност на системата до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във