Банкеръ Daily

Новини

Министър Попова свиква Съвета по прилагане на Стратегията за съдебна реформа

Министърът на правосъдието Маргарита Попова свиква на 23 септмеври заседание на Съвета по прилагане на Стратегията за продължаване съдебната реформа.
Стратегията бе приета от правителството на 23 юни . Документът включва раздел „Механизми за осигуряване прилагането на стратегията и общественото участие”. В него е предвидено мерките по стратегията да бъдат развити и конкретизирани в детайлен План за действие по нейното прилагане, който ще бъде. Планът ще бъде актуализиран ежегодно. Определени са и органите по координация и отчитане прилагането на стратегията -Съвет по прилагане на стратегията и Администратор по прилагането на стратегията. Съветът се председателства от министъра на правосъдието и в него участват заместник-министър на вътрешните работи, представляващият ВСС, заместник-главен прокурор, заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), представител на адвокатурата. Този орган координира държавната политика по отношение прилагане на Стратегията, предвижването на законодателните инициативи в изпълнение на съответните мерки и бюджетните въпроси по осигуряване прилагането на стъпките от Плана.
Администратор по прилагане на Стратегията е Дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка” в правосъдното ведомство, натоварена с координация и обезпечаване на дейността по непосредствената организация на изпълнението на Плана за действие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във