Банкеръ Daily

Новини

7 ПЕТРОЛНИ БАЗИ ВЪВ ВАРНА С РАЗРЕШИТЕЛНИ

Седем от единадесетте петролни бази на територията, контролирана от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите – Варна, вече притежават разрешително по Директива Севезо за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.
Проверки се извършват от междуведомствена комисия, която инспектира дали са изпълнени всички условия по разрешителния документ.
На контрол подлежат обекти, които имат издадени разрешителни по Директивата Севезо. Разрешителното се издава от Министерството на околната среда и водите и гарантира безопасността на хората и предотвратяването на големи аварии с опасни вещества, както и ограничаването на последствията от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във