Банкеръ Daily

Новини

7% Е ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 Г.

13 483,5 млн. лв. е брутният вътрешен продукт (БВП) по текущи цени през първото тримесечие на 2008 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Той се е увеличил със 7% спрямо същия период на м. г. Преизчислен в долари при среден за януари-март валутен курс от 1,305998 лв. за долар БВП е 10 324,3 млн. долара или 6894,0 млн. евро.
На човек от населението се падат по 1760,30 лв. или по 1347,9 долара, или 900 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност е 10 946,8 млн. лв. по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се е повишила със 7,6 на сто спрямо първото тримесечие на 2007 г.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 63,2 на сто, което е с 2,5 на сто повече спрямо съответния период на 2007 г. Индустриалният сектор намалява относителния си дял с 2,5 процентни пункта - от 34,6 на сто през първото тримесечие на 2007 г. на 32,1% през същия период на т. г. Относителният дял на добавената стойност, произведена от единиците, класифицирани в аграрния сектор се запазва на ниво от 4,7 на сто.

Промените в структурните дялове се обуславят от реалното увеличение на добавената стойност в секторите услуги и индустрия съответно с 8,3 и 7,7 на сто, докато добавената стойност, създадена от аграрния сектор бележи спад с 1,6% в сравнение със същото тримесечие на м. г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във