Банкеръ Daily

Новини

БФБ ЗАДЕЛИ 245 404 ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТИ


Общото събрание на акционерите на БФБ-София е одобрило доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г., както и начина разпределението на печалбата, която е в размер на 545 343.82 лева. Общо 10% от нея, или 54 534.38 лв., ще бъдат отнесени за попълване на фонд Резервен. Останалата част от печалбата, в размер на 490 809.44 лв,. се разпределя, както следва: 50% от тази част, или 245 404.72 лв., за разпределяне на дивидент между акционерите на борсовия оператор, а останалите 50% от тази част 245 404.72 лв.) се отнася отново във фонд Резервен.
Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на съвета на директорите на борсата за дейността им по управлението на дружеството за 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във