Банкеръ Daily

Новини

665 399 000 СА ПРИХОДИТЕ ОТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Брутният премиен приход по общо застраховане към края на месец юли 2007 г. е 665 399 000 лв. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 245.358 000. лв., съобщиха от Комисията по финансов надзор.
Пазарът по общо застраховане е доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” – 64,36%. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 86,85% в общия размер на изплатените обезщетения. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, възлиза на 121 789 хил. лв. към края на месец юли 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 30 681 хил. лв. С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,13% и 67,47%. Реализираният към края на месец юли 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 16 986 хил. лв. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 9 025 хил. лв. Най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените претенции заема пакетът „Извънболнична медицинска помощ”, съответно с 24,16% и 25,18%

Facebook logo
Бъдете с нас и във