Банкеръ Daily

Новини

БЕЛОТЕКС - 95 УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 2 МЛН. БРОЯ АКЦИИ

Съветът на директорите на Белотекс - 95 АД, Златоград, област Смолян, с решение на общото събрание на акционерите от 10 октомври 2007 г. и определение от 25 октомври 2007 г. по ф.д. № 751/95 по описа на Окръжен съд - Смолян, обявява увеличение на капитала на дружеството от 398 988 лв. на 2 398 988 лв. чрез издаване на нови 2 млн. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност един лев всяка една. Това стана ясно от поканата, публикувана в Държавен вестник. Всички акционерите на дружеството имат право да запишат акции от увеличението, пропорционално на дела им в капитала до момента. То се погасява в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.
Към момента акционери в предприятието за производство на памучни и тип памучни тъкани са Стефан Саралийски и Роксена Саралийска с по 11% от капитала, Альоша Демерджиев и Норка Хаджиминева имат по 15%, а група физически лица държат останалите акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във