Банкеръ Daily

Новини

БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ ПРОДАВА ЯМБОЛ-ТАБАК ОТНОВО ЗА 350 ХИЛ. ЛВ.

Булгартабак-Холдинг АД продава отново 256 170 бр. обикновени безналични поименни акции, представляващи 99.73 % от капитала на Ямбол-Табак АД, съобщиха от БФБ-София. Предложението е във връзка с решения на Надзорния и Управителния съвет на холдинга за продажба на притежаваните акции в капитала на тютюневата фабрика чрез публично оповестен конкурс с единствен критерий за оценка на подадените оферти - предложената покупна цена. Съгласно новите параметри минималната цена ще е 350 хил. лв., а оферти могат да се подават в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в съответствие с конкурсната документация. Тя е идентична с одобрената при провеждането на първоначалния конкурс - с отразените нови финансови параметри.
Предстои публикуване на обявата в два централни и един местен ежедневник, като датата за получаване на оферти е 21 декември 2007 година. В поканата ще бъдат посочени всички важни дати: за извършване на огледи, искане на разяснения, внасяне на депозити и други, съобразени с определения срок за подаване на оферти.
На предишния конкурс за продажбата на ямболското предприятие, проведен по-рано тази година, нямаше кандидати. Тогава минималната цена за мажоритарния дял на Булгартабак беше 600 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във