Банкеръ Daily

Новини

ХИДРОИЗОМАТ СЕ НАСОЧВА КЪМ БОРСАТА

Съветът на директорите на Хидроизомат АД, София, е насрочил извънредно общо събрание на акционерите за 16 ноември 2007 г., като в дневния ред е предвидено изменение и допълнение на приетия под условие устав, доколкото това е необходимо, в случай че фирмата придобие статут на публично дружество. Това стана ясно от поканата, публикувана в Държавен вестник. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 ноември 2007 г. при обявения вече дневен ред. Предвижда се публично предлагане на акции чрез смесен закрит аукцион на БФБ-София, като се пуснат за търговия около 300 хил. броя, което означава около 23% free-float (свободен обем търгувани акции).
Хидроизомат е водещ български производител на хидроизолационни материали и пътни битуми. В предмета му на дейност е включено и полагане на хидроизолации и монтаж на топлоизолационни системи. Предприятието е основано през 1962 г., а от 1997 г. е част от групата Доверие - Обединен Холдинг.
С материали на дружеството са изпълнени някои от най-важните промишлени предприятия и съоръжения в България. Сред тях са АЕЦ Козлодуй, Летище София, Автомагистрала Хемус, Софийско метро, ТЕЦ Марица Изток, Булгартабак холдинг, Балканфарма, Министерство на отбраната и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във