Банкеръ Daily

Новини

ЛИКВИДИРАТ ТУРИСТИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО ЕЗТУР

Съветът на директорите на Езтур АД, София, свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 3 декември 2007 г.. То трябва да вземе решение за прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация. Акционерите трябва да изберат ликвидатор и да определят размера на възнаграждението му. Според проекторешението това ще бъде Борислав Димитров Новаков, а срокът за ликвидацията на Езтур ще бъде 6 месеца. При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Справката от ДАКСИ показва, че в момента най-голям акционер в компанията е Тера Тер Сервиз с дял от 49% от капитала. Останалите акции са разпределени между Персиян Захариев Пенев, който държи 12% от книжата, Пендълтън Интернешънъл ЛТД - БЕЛИЗ е с дял от 19%, Асен Любенов Найденов има 14%, а група физически лица владеят още 3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във