Банкеръ Daily

Новини

ПРЕЗ 2006 ГОДИНА КТИ СЪЕДИНЕНИЕ ЩЕ РАБОТИ ПО ТРИ ПРОЕКТА

По 0,0045 лв. нетен дивидент на акция ще получи като дивидент всеки акционер на Компанията за технологии и иновации Съединение АД, реши Общото събрание на акционерите на 16 юни. Това е около 30% от нетната печалба за 2005 г., която е в размер 30 хил. лв.
Над 5 пъти е нараснала нетната консолидирана печалба на КТИ Съединение за първото тримесечие на 2006 г. спрямо същия период на миналата. Сега тя е 98 хил лв. срещу 19 хил. лв. за периода на 2005 г., сочат данните, обявени от фондовата борса. Компания Съединение има инвестиции в 36 предприятия, от които 13 са дъщерни.
През 2006 г. холдингът ще работи по 3 проекта - Оптела, Орфей и Популярна каса, които са в областта на машиностроенето, туризма и финансовите услуги. Компания Съединение е спечелила финансиране за две свои разработки в областта на машиностроенето и лазерната техника от Националния иновационен фонд. Два други проекта се финансират от европейската програма ФАР. Компания Съединение участва в два клъстера - Лазери и лазерни технологии и Туризъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във