Банкеръ Daily

Новини

ПЕТРОЛ ИМА 1.935 МЛН. ЛВ. ПЕЧАЛБА ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

Петрол АД има печалба от 1.935 млн. лв. за първото тримесечие на годината, показва консолидираният отчет да дружеството, публикуван от БФБ-София. Неконсолидираната печалба, обявена в началото на май, бе 4.35 млн. лв. спрямо 33 000 лв. за първите три месеца на 2005 година. Консолидираните приходи от продажби се увеличават с 19% до 318.46 млн. лв., от 268.3 млн. лв. година по-рано. Разходите по икономически елементи за периода са 314 млн. лв., докато преди година са били 265.46 млн. лева. Основният капитал на Петрол АД е 109.25 млн. лв., а собственият е 163.44 млн. лв. в края на тримесечието. Петрол има дялове в 10 дъщерни дружества, както и в още две асоциирани предприятия. Мажоритарен собственик на Петрол АД е Петрол Холдинг АД със 76.03% от капитала. Общото събрание на акционерите, което се проведе на 8 май, реши да издаде емисия еврооблигации с номинална стойност от 125 млн. евро и матуритет пет години. Основният предмет на дейност на дружеството е търговия с петролни продукти и непетролни стоки и услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във