Банкеръ Daily

Новини

4.2 ПЪТИ Е НАРАСНАЛА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ

Печалбата на Корпоративна търговска банка отбелязва значителен ръст за деветмесечието и е достигнала 18 737 хил. лв., което е увеличение в размер на 4.2 пъти в сравнение със същия период на миналата година и е с 20.2% повече от планираното. Това показва неконсолидираният отчет на банката към 30.09.2007 г.
Банката отбелязва сериозен ръст и при останалите финансови показатели. Общата сума на активите към края на септември е в размер на 1 388 361 хил. лв., което означава нарастване с 38.1% от началото на годината. В сравнение с първото деветмесечие на 2006 г. активите са нараснали с 557 772 хил. лв. или с 67.2%. Значително е увеличението и на собствения капитал на банката след 31.12.2006 г. - над два пъти, като достига до размер 152 015 хил. лв. Това развитие се дължи както на успешната реализация на новата емисия акции в средата на тази година, така и на реализираната печалба за текущия период.
Пазарният дял на Корпоративна търговска банка също продължава да нараства със сериозни темпове. Към 31.08.2007 г. той достига 2.95%, при 2.62% към месец май и 2.38% към края на 2006 г.
По всички тези показатели развитието на банката през първото деветмесечие на годината е в съответствие с поставените цели за постигане на устойчив растеж. Изпълнено е и заложеното изпреварващо нарастване на собствения капитал за осигуряване на необходимото капиталово покритие за подкрепа на растежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във