Банкеръ Daily

Новини

305 766.22 ЛВ. СА УСВОЕНИ ПО ОПАК ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН

305 766.22 лв. са изплатените до юни средства по Оперативната програма Административен капацитет (ОПАК) на първите бенефициенти от Североизточния регион.
Това са шест организации, чиито проекти бяха одобрени за финансиране в края на миналата година: Асоциация за подпомагане на икономическото развитие и европейската интеграция - Варна, Сдружение за социално развитие и интеграция - Варна, Асоциация на Българските Черноморски общини - Варна, Фондация Камчийски бряг - Аврен, Сдружение с нестопанска цел Добруджанско аграрно и бизнес училище (ДАБУ) - Добрич, и Свят с равни права - Шумен. Предоставените средства са за авансови и междинни плащания.
Днес в Комплекс Ривиера във Варна се проведе информационен ден по ОПАК за възможностите за финансиране на проекти на държавната администрация. На 28 май Управляващият орган на ОПАК стартира пет нови процедури на обща стойност 45 млн. лв. По две от тях могат да кандидатстват централната, областните и общинските администрации. Останалите три процедури са предназначени за съдебната система. Срокът за подаване на проектните предложения е 30 юли 2008 г.
За 20 млн. лв. могат да се състезават централната, областните и общинските администрации с проекти, които предвиждат дейности за повишаване на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията. Европейско финансиране биха могли да получат и добри проекти за публично-частно партньорство. Средствата се предоставят от Европейския социален фонд (85%) и от националния бюджет (15%).
По едната процедурата за държавната администрация - Прозрачна и почтена държавна администрация, са предвидени 10 млн. лв. По нея могат да бъдат финансирани например проекти, които предвиждат разработването или обновяването на информационни системи, на регистри и бази данни, издаване на електронни информационни бюлетини и организиране на онлайн дискусионни форуми. Финансиране биха могли да получат също така проекти за разработване и обновяване на интернет сайтове на администрациите чрез поддържане на английска версия, адаптиране за хора с увредено зрение, създаване на секции за сигнали и мнения на граждани. На тези сайтове може да се публикува например цялата документация, свързана с работата на съответната институция като: информация за предоставяните услуги, работно време, контакти, всички формуляри и бланки за административни услуги, във формат, подходящ за попълване. На сайтовете би могла да се публикува и цялата документация за провежданите обществени поръчки, публичните регистри на регулаторните режими и т.н.
10 млн. лв. са предвидени и по втората процедура - Администрацията - партньор на бизнеса. По нея може да се кандидатства с проекти, които предвиждат разработването на анализи, проучвания и оценки в сферата на публично-частното партньорство (ПЧП). По ОПАК биха могли да се финансират качествени проектни идеи например за идентифициране на възможностите за реализиране на ПЧП, както и за разработването на вътрешни правила, методологии и наръчници за оптимизиране на работата на администрациите в тази сфера.
Минималната стойност на проектите е 500 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнението им е 12 месеца.

Срокът за задаване на въпроси по процедурите е до 14 юли 2008 г., а срокът за отговор до 21 юли 2008 г. Въпроси могат да се задават във форума на обновения сайт на ОПАК: http://www.opac.government.bg/. Каквато е практиката досега, там предварително са публивани всички необходими документи за кандидатстване, както и специално създаденото от Управляващия орган на ОПАК Ръководство за бенефициенти. В него е описан целият процес на изготвяне, кандидатстване и успешно изпълнение на проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във